Fabulously Spotted: Veronica Echegui Wearing Dolce & Gabbana – GQ España Men Of The Year Award 2013