Fabulously Spotted: Miranda Kerr Wearing Prada – Swarovski Sydney Event